Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Odob – beodobni har bir odobsizligiga sabr-toqat qilishdir.

Ey Musulmon! Odob nima deb so‘rasang, bilki, odob — har beodobning odobsizligiga sabr qilishdir.

Alloh sening yuzingni xunuk qilib yaratgan bo‘lsa, o‘zinga kel, ham yuzi xunuk, ham odobi xunuk bo‘lib o‘tma.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

Odobsizlik boshlangan joyda adabiyot tugaydi.

Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

Odobidan mahrum bo‘lgan Allohning lutfidan ham mahrum bo‘lur.

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

To‘rt narsa to‘rt narsaga, ya’ni ulug‘lik - odob, tarbiyaga, xursandchilik - xotirjamlikka, yaqinlik - do‘stlikka, aql - tajribaga muhtojdir.

“Mana Buyuklar” kanali