Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

Odob – beodobni har bir odobsizligiga sabr-toqat qilishdir.

Ey Musulmon! Odob nima deb so‘rasang, bilki, odob — har beodobning odobsizligiga sabr qilishdir.

Alloh sening yuzingni xunuk qilib yaratgan bo‘lsa, o‘zinga kel, ham yuzi xunuk, ham odobi xunuk bo‘lib o‘tma.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

Odobidan mahrum bo‘lgan Allohning lutfidan ham mahrum bo‘lur.

Odobsizlik boshlangan joyda adabiyot tugaydi.

Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

To‘rt narsa to‘rt narsaga, ya’ni ulug‘lik - odob, tarbiyaga, xursandchilik - xotirjamlikka, yaqinlik - do‘stlikka, aql - tajribaga muhtojdir.

Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali