Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

Odob – beodobni har bir odobsizligiga sabr-toqat qilishdir.

Alloh sening yuzingni xunuk qilib yaratgan bo‘lsa, o‘zinga kel, ham yuzi xunuk, ham odobi xunuk bo‘lib o‘tma.

Ey Musulmon! Odob nima deb so‘rasang, bilki, odob — har beodobning odobsizligiga sabr qilishdir.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

Odobsizlik boshlangan joyda adabiyot tugaydi.

Odobidan mahrum bo‘lgan Allohning lutfidan ham mahrum bo‘lur.

Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

To‘rt narsa to‘rt narsaga, ya’ni ulug‘lik - odob, tarbiyaga, xursandchilik - xotirjamlikka, yaqinlik - do‘stlikka, aql - tajribaga muhtojdir.

“Mana Buyuklar” kanali