Sayyidlar, ulamo, mashoyixlar, oqilu donolar, muxaddislar, tarixchilarni sara, e’tiborli odamlar hisoblab, izzatu hurmatlarini o’rniga qo’ydim.

Oqil odam ehtiros bilan kurashadi, tentak esa uning quliga aylanadi.

Mansabdor mol to'playdi, oqil esa - fazilat.

Кимда бўлса донишу, ақлу, тамиз, Илм ила ҳилм аҳлини тутган азиз. Сен хатолардан ўзингни тут узоқ, Эй ўғил! Оқил эсанг солгил қулоқ!

Oqil va odil rahbariyat yo‘q yerda odamlar oqil va odil bo‘lmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali