Har bir odam ikki xil tarbiya oladi: birinchi tarbiyani o‘z hayot tajribalarini singdirish yo‘li bilan ota-ona beradi, ikkinchisi, yanada muhimrog‘ini esa unga hayotning o‘zi o‘rgatadi.

Ота-онам бошқа миллионлаб ота-оналар каби, топган-тут- ганларини, умрларини фарзандларининг таълим олиши ва бахтли ҳаёт кечириши учун сарф қилганликлари туфайли ҳам шу даражага етишдим.

Sen tug‘ilmaguningga qadar ota-onang bunaqa zerikarli va ko‘rimsiz bo‘lmaganlar. Ular sening baxtli bolaligingni yaratish jarayonida shunday ahvolga keldilar.

Ota-onalar ikki xil: tug‘ilish otasi va ta’lim berish otasi; birinchisi jismoniy hayot sababli, ikkinchisi ruhiy hayot sababli.

Oilada ota – onalar ayniqsa o’qimishli ota – onalar o’z farzandlarining haqiqiy inson bo’lib kamol topishiga aloxida e’tibor berishlari lozim.

Солиҳа аёл ота-онаси учун фахр, эри учун хазина, фарзандлари учун ибратдир.

Sen tug‘ilmaguningga qadar ota-onang bunaqa zerikarli va ko‘rimsiz bo‘lmaganlar. Ular sening baxtli bolaligingni yaratish jarayonida shunday ahvolga keldilar.

Do‘stni sen tanlaysan, qondoshlikni Xudo tanlaydi, ota-ona bino qiladi. Xudoning tanlovidan, ota-ona binosidan voz kechib bo‘lmaydi.

Har bir muvaffaqiyatsizlikda ota-onang yoki boshqalarni ayblayverma. Xatolaring ustida yig‘lab o‘tirma, ulardan xulosa chiqar.

Do‘stni xo‘rlash – gunoh. Umr yo‘ldoshini xo‘rlash – yuz hissa gunoh. Ota-onani xo‘rlash – ming hissa gunoh. Go‘dakni xo‘rlash – cheksiz gunoh...

Онаи зорим учун бўйнимни эгган теваман, Тевага минган онам ҳорсалар ҳам мен чарчамам.

“Mana Buyuklar” kanali