Har bir insonning qadr-qimmati o’z ishini qoyil qilib bajarishida

Инсоннинг қадр-қиммати ўз вазифасини аъло даражада бажаришдан иборат: шунинг учун инсоннинг энг асосий вазифаси ва ўрни меҳнат билан белгиланади, инсон ўз хоҳишига меҳнат туфайли эришади.

Har kimning qadr-qimmatini, tutgan mavqeini va har narsaning o‘lchovini belgilab olishing va shunga muvofiq ish yuritishing kerak.

Yaxshilarga — yaxshilik qildim, yomonlarni esa o‘z yomonliklariga topshirdim. Kim menga do‘stlik qilgan bo‘lsa, do‘stligi qadrini unutmadim va unga muruvvat, ehson, izzatu ikrom ko‘rsatdim.

O‘zini saxiy, mard va himmati baland ko‘rsatib, aslida xoru zor, haqir va qadri tuban bo‘lgan odamlardan qo‘rq, toki bir kun o‘zlarining xasisliklari birla ongsizlikdan mard odamni tuzoqlariga tushirgaylar.

Dunyo hayoti uch kun: kecha, bugun, erta. Kecha o'tdi, ertaning bo'lishi noma'lum. Shunday ekan, bugungi kunni qadrlash lozim.

Har holni xayr, har kechani qadr, har kelganni Hizr bil.

Yoshlik qadrini keksalar, ne'mat qadrini muhtojlar, sog'lik qadrini bemorlar yaxshi bilishadi

Odam uchta narsaning qadrini doim kechikib biladi. Yoshlik. Sog‘liq. Tinchlik.

Agar jamiki kechalar laylatul Qadr bo’lsa edi, laylatul Qadr qadrsiz bo’lur edi.

Vatandosh olimlarimizning qadr-qimmati naqadar ulug‘vor ekanini xorijga chiqqaningda - ular orqali seni taniganlarida tushunib yetasan.

Hayot sizni hurmat qilmaydigan, minnatdor bo‘lmaydigan va qadrlamaydigan odamlarga sarflashingizga juda qisqalik qiladi.

“Mana Buyuklar” kanali