Sivilizatsiya so‘ziniig tom ma’nosi ehtiyojlarning kuchayishi emas, balki o‘z xohishlarini ixtiyoriy va yaxshi o‘ylagan holda tiyishdan iboratdir.

Sivilizatsiyalar kelib-ketaveradi. Ammo qalang‘i-qasang‘ilar qolaveradi.

“Mana Buyuklar” kanali