So‘zning yomoni amal qilinmay bekor ketganidir.

O‘ylaring so‘zlaringga, so‘zlaring fe’lingga, fe’ling taqdiringga nuqs etadi. Go‘zal o‘yla, go‘zal yasha.

Shirin so'z so'zlagan kishi hech kimdan yomon so'z eshitmaydi

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

Qilmoqchi bo‘lgan ishlarini qilmasdan qoldirmasinlar. Agar biror ishni qilmaslikka so‘z berar ekanlar, yaqiniga ham yo‘lamasinlar. Xotirdan chiqmasinkim, Tangri taolo jasur kishilarni ardoqlaydi.

To'rt narsa saodat dalilidir: to'g'ri so'z, tavoze, halol kasb-hunar, sir saqlash.

Agar kimdir yangilikdan so‘z ochsa, odamlar bor kuchi bilan unga qarshilik qiladi. Ular o‘zlarini bamisoli kar-soqovdek tutishadi, yangicha qarashga nafrat bilan munosabatda bo‘lishadi, shu tarzda yangi haqiqat o‘ziga yo‘l topishiga uzoq vaqt zarur bo‘ladi.

Yolg'on so'zlash kishining obro'sini to'ksa, hazil-mazax va o'yin odamni beizzat qiladi. Xususan, hukumat ahli agar hazil va mazaxga moyil bo'lsalar, haybat va shavkatlariga nuqson yetar.

Aytur so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.

Сўз кўпайганда мақсад унутилади

Tili buzuq so'zlarga o'rgangan kishi Qiyomatda it suratida yoki it qornida keltiriladi.

Odamlar suratini bezatsa, sen siyratingni beza. Odamlar boshqalar aybidan so‘z ochsa, sen o‘z qusuringni o‘yla.

Nodonlardek yuzlab so'zni qilmagil qator, Dono ersang, bir so'z degil, lekin ma'nodor.

Бефойда сўзни кўп айтма ва фойдалиғ сўзни эшитурдин қайтма.

Hakimning uch quroli bor: so‘z, giyoh va tig‘.

“Mana Buyuklar” kanali