So‘zning yomoni amal qilinmay bekor ketganidir.

O‘ylaring so‘zlaringga, so‘zlaring fe’lingga, fe’ling taqdiringga nuqs etadi. Go‘zal o‘yla, go‘zal yasha.

Qilmoqchi bo‘lgan ishlarini qilmasdan qoldirmasinlar. Agar biror ishni qilmaslikka so‘z berar ekanlar, yaqiniga ham yo‘lamasinlar. Xotirdan chiqmasinkim, Tangri taolo jasur kishilarni ardoqlaydi.

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

To'rt narsa saodat dalilidir: to'g'ri so'z, tavoze, halol kasb-hunar, sir saqlash.

Agar kimdir yangilikdan so‘z ochsa, odamlar bor kuchi bilan unga qarshilik qiladi. Ular o‘zlarini bamisoli kar-soqovdek tutishadi, yangicha qarashga nafrat bilan munosabatda bo‘lishadi, shu tarzda yangi haqiqat o‘ziga yo‘l topishiga uzoq vaqt zarur bo‘ladi.

Shirin so'z so'zlagan kishi hech kimdan yomon so'z eshitmaydi

Yolg'on so'zlash kishining obro'sini to'ksa, hazil-mazax va o'yin odamni beizzat qiladi. Xususan, hukumat ahli agar hazil va mazaxga moyil bo'lsalar, haybat va shavkatlariga nuqson yetar.

Сўз кўпайганда мақсад унутилади

Tili buzuq so'zlarga o'rgangan kishi Qiyomatda it suratida yoki it qornida keltiriladi.

Nodonlardek yuzlab so'zni qilmagil qator, Dono ersang, bir so'z degil, lekin ma'nodor.

Odamlar suratini bezatsa, sen siyratingni beza. Odamlar boshqalar aybidan so‘z ochsa, sen o‘z qusuringni o‘yla.

Aytur so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.

Hakimning uch quroli bor: so‘z, giyoh va tig‘.

Quyosh dunyoni nurafshon qiladi, so‘zlar esa xalqni.

“Mana Buyuklar” kanali