O'zgalarni sirini oshkor etish - sotqinlik, o'z sirini oshkor etish axmoqlikdir.

Tenglik hukm surgan joyda sotqinlik, aldamchi ehtiroslar, g‘am-g‘ussa bo‘lmaydi.

Тенглик ҳукм сурган жойда сотқинлик, алдамчи эҳтирослар, ғам-ғусса бўлмайди.

“Mana Buyuklar” kanali