​​Erishilgan yutuqlarga mahliyo bo'lib o'tirish taraqqiyot yo'lidagi eng katta g'ovdir.

Vatanga muhabbat mavhum tushuncha bo‘lmay, tashkilotchilikni, taraqqiyot va madaniyatni talab qiladigan real ruhiy qudratdir.

Oldin tinchlik, keyin taraqqiyot; oldin iqtisod keyin erkinlik - bular o’tkinchi fikrlar, reallikka mos kelmaydi

Taraqqiyot tasodif emas, zaruratdir.

Ayni hayotdan qoniqmaslik insoniyatni taraqqiyotga va madaniyat rivojlanishiga undagan. Holatidan qoniqib o‘tiraverish – ortga ketishdir.

“Mana Buyuklar” kanali