Ilm egallashni xohlasang, gunohga qo'l urma

Ma’rifatning chegarasi — nafs va uning istak-xohishidan xoli bo‘lishdir.

“Mana Buyuklar” kanali