Davlat uchun ko'ngulni zor etma, izzat uchun o'zungni xor etma

O‘zini saxiy, mard va himmati baland ko‘rsatib, aslida xoru zor, haqir va qadri tuban bo‘lgan odamlardan qo‘rq, toki bir kun o‘zlarining xasisliklari birla ongsizlikdan mard odamni tuzoqlariga tushirgaylar.

Kimki Muhammad dinini qo‘llab-quvvatlasa, sen ham uni qo‘llagil, kimki, Muhammad dinini xor qilsa, sen ham uni xor tutgil.

Kimki botil yo‘l bilan izzat talab qilsa, Alloh uni haq yo‘l bilan xor qilib qo‘yadi.

Xorlar to’rt nafardir: chaqimchi, yolg’onchi, qarzdor va yetim.

Kim boyni ikrom qilib, kambag‘alni xorlasa, la’natlangandir.

Ilm agar oz bo`lsa ham hech etma xor , Oz ilmning ham buyuk qimmati bor.

“Mana Buyuklar” kanali