Ilmni fursat bo'lganda o'rganaverish kerak. Chunki ilm zarur bo'lgan paytda fursat topilmaydi.

O‘z kuchini zarur bir me’yorda ushlab turish ham qanoat sanaladi.

Ҳар бир олим ўз муҳокамасида амалиётга асосланиши, ўз тадқиқотида аниқ бўлиши, тўхтовсиз меҳнат қилиши, хатоларини қидириб тузатиши, илмда ҳақиқат учун ҳар хил уйдирма, юзакичиликка қарши кураш олиб бориши зарур.

Ilmlarning eng zaruri nokerak narsalarni unutish ilmidir

Shoirni tushunish uchun uning yurtiga borish zarur.

«Millatim millatim!» deya uzzukun bong uradigan, zaruriyat tug‘ilganda pisib, g‘oyib bo‘lib qoladiganlar - podani qushxonaga boshlab o‘zi qochib qoladigan echki zotlardir.

Haqiqatni doimo takrorlab turish zarur, chunki bizga adashishni ham doimo eslatib turishadi.

“Mana Buyuklar” kanali