Agar kimdir yangilikdan so‘z ochsa, odamlar bor kuchi bilan unga qarshilik qiladi. Ular o‘zlarini bamisoli kar-soqovdek tutishadi, yangicha qarashga nafrat bilan munosabatda bo‘lishadi, shu tarzda yangi haqiqat o‘ziga yo‘l topishiga uzoq vaqt zarur bo‘ladi.

Одам ҳамиша бошқаларга яхшилик кўрсатиши керак. Агар яхшилик қилиш имконига эга бўлмаса, яхши тилаклар изҳор этсин

Bilginki, agar g‘azab tez o‘tib ketsa, uning surati hayolda takrorlanmaydi va yo‘q bo‘lib ketadi, natijada kek hosil bo‘lmaydi.

Hech kim ko‘tarilib bo‘lolmas rahbar, Agar u bo‘lmasa raiyatparvar.

Agar kimda-kim barcha qonunlarni o‘rganishni xohlasa, uning qonunlarni buzishga vaqti bo‘lmaydi.

Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Агар эркак эркак бўлса, унда аёл ҳам аёл бўлади...

Agar ayol sening savolingga javob bersa - unga ishonma; agar jim tursa - undan ham ko‘proq ishonma. (Kornel Makushinskiy)

Agar osmondagi kamalak uzoqroq turib qolsa, unga qaramay qo‘yishadi.

Agar arz so‘raguvchilardan bo‘lmoqni xohlasang, qo‘ling ostidagilarni aziz tutgin.

“Mana Buyuklar” kanali