Agar hozir (biron narsani) bilmasalaring, uyat emas! Kurslarga boringlar, 2-3 oymi, o'rganinglar. Agar bugun o'rganmasak, ertaga kech bo'ladi!

Одам ҳамиша бошқаларга яхшилик кўрсатиши керак. Агар яхшилик қилиш имконига эга бўлмаса, яхши тилаклар изҳор этсин

Agar kimdir yangilikdan so‘z ochsa, odamlar bor kuchi bilan unga qarshilik qiladi. Ular o‘zlarini bamisoli kar-soqovdek tutishadi, yangicha qarashga nafrat bilan munosabatda bo‘lishadi, shu tarzda yangi haqiqat o‘ziga yo‘l topishiga uzoq vaqt zarur bo‘ladi.

Bilginki, agar g‘azab tez o‘tib ketsa, uning surati hayolda takrorlanmaydi va yo‘q bo‘lib ketadi, natijada kek hosil bo‘lmaydi.

Hech kim ko‘tarilib bo‘lolmas rahbar, Agar u bo‘lmasa raiyatparvar.

Agar kimda-kim barcha qonunlarni o‘rganishni xohlasa, uning qonunlarni buzishga vaqti bo‘lmaydi.

Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Agar bir kishi yoshligida nafsi buzulub tarbiyasiz, axloqsiz bo’lib o’sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmak yerdan turub yulduzlarga qo’l uzatmak kabidur.

Агар эркак эркак бўлса, унда аёл ҳам аёл бўлади...

Agar osmondagi kamalak uzoqroq turib qolsa, unga qaramay qo‘yishadi.

Agar ayol sening savolingga javob bersa - unga ishonma; agar jim tursa - undan ham ko‘proq ishonma. (Kornel Makushinskiy)

Agar oilaning baxtini boylik belgilaganda edi, bironta boy xonadonda oilaviy janjal ko'tarilmas edi.

Agar arz so‘raguvchilardan bo‘lmoqni xohlasang, qo‘ling ostidagilarni aziz tutgin.

Agar biz: 1.Ahil bo'lsak 2.El-yurt manfaati yo'lida bir tanu bir jon bo'lib yashasak 3.O'zimizdan sotqin chiqmasa O'ZBEK xalqini hech kim,hech qachon yenga olmaydi.

Agar o'qigan narsangni 6 yashar bolaga tushuntirib bera olmasang, buni o'zing ham hali tushunmagansan.

“Mana Buyuklar” kanali