Axloqiy fazilatlar odamning niyatida aks etadi.

Har bir inson o'zining ichki dunyosining aksidir. Inson o'ylaydigan narsa, hayotida namoyon bo'ladi.

Aks-sado bilan bahslashma: baribir so‘nggi so‘zni u ­aytadi!

“Mana Buyuklar” kanali