Tajriba amalda qilish bilan to'planadi, orzu qilish yoki o'ylash bilan emas

“Mana Buyuklar” kanali