Ko‘zi bilan kuladigan, ko‘zi suzilib turadigan yoki ko‘zlari olma-kesak teradigan odamdan halol odam chiqishi amri mahol...

“Mana Buyuklar” kanali