Анга паст эрур шоҳлиғ рифъати.

Gul tani yuz chok oʻlub bukim boʻyalmish qon aro, Tegdi gʻamzang xaylidin goʻyo anga bisyor tiygʻ.

“Mana Buyuklar” kanali