Tarbiya uch qismdan iborat: badan tarbiyasi, aqliy tarbiya va axloq tarbiyasi.

Sabr hissiy va aqliy og‘irlik va amallarga chidashdir.

“Mana Buyuklar” kanali