Barcha fanlarning asosiy qonun-qoidalari metafizikaga asoslanadi (metafizika tabiatdan tashqaridagi hodisalar haqidagi fan). Garchi uni eng keyin o‘rgansalar-da, aslida u birinchi o‘rinda turadi.

Harakat - bu barcha muvaffaqiyatlar uchun asosiy kalit.

Hech nima qilmaydigan odamgina xato qilmaydi. Holbuki, uning asosiy xatosi ham shudir.

Mehnatsevarlik - biznesning joni va gullab-yashnashining eng asosiy negizidir.

Maktabda ikkita asosiy fan bor-ona tili va geometriya. Biri kishini o’z fikrini tushunarli bayon qilishga , ikkinchisi -deduktiv fikrlashga o’rgatadi.

Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Асосийси олий таълим эмас, балки олий тафаккур.

Allohning ismi (yaʼni: Bismillahir Rohmanir Rohiym) va Unga hamd (Alhamdulillahi Robbil Aʼlamiyn) bilan boshlanmagan har qanday ish kuch-qudratning haqiqiy egasining unutilishi belgisidir. Ishni bunday boshlash natijaning barakasiz boʻlishining asosiy sababidir.

Eng asosiysi pul emas.

Asosiy bo'lmagan barcha narsalar-- foydasiz axlatlardir

“Mana Buyuklar” kanali