Barcha fanlarning asosiy qonun-qoidalari metafizikaga asoslanadi (metafizika tabiatdan tashqaridagi hodisalar haqidagi fan). Garchi uni eng keyin o‘rgansalar-da, aslida u birinchi o‘rinda turadi.

Harakat - bu barcha muvaffaqiyatlar uchun asosiy kalit.

Mehnatsevarlik - biznesning joni va gullab-yashnashining eng asosiy negizidir.

Hech nima qilmaydigan odamgina xato qilmaydi. Holbuki, uning asosiy xatosi ham shudir.

Maktabda ikkita asosiy fan bor-ona tili va geometriya. Biri kishini o’z fikrini tushunarli bayon qilishga , ikkinchisi -deduktiv fikrlashga o’rgatadi.

Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Асосийси олий таълим эмас, балки олий тафаккур.

Eng asosiysi pul emas.

“Mana Buyuklar” kanali