Кулар юз ила ато-сахо устиға сахо.

Kim Allohdan qo‘rqsa, Alloh uni saqlaydi. Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh unga kifoyadir. Kim Allohga shukr etsa, U unga ziyoda qiladi. Kim Allohga qarz bersa, unga ajrini ato etadi.

“Mana Buyuklar” kanali