Ayollarning ta’lim olishiga ko‘nmaydilar. Lekin ayollari kasal bo‘lib qolsa, ayol shifokor qidiradilar.

Muhabbat bobida ayollar erkaklarga nisbatan ancha sermulohazakordirlar, chunki muhabbat ayol uchun tom ma’nodagi ulug‘ narsa va butun hayotining mazmunidir.

Қайси халқнинг диёнатини билмоқчи бўлсанг, аёлларининг кийинишига қара.

Ayol xuddi ayollar sumkasidek - unda qidirayotgan narsangni topib bo`lmaydi. (Ryshard Doroda)

O‘zini juda past baholaydigan ayol barcha ayollarning bahosini pasaytirib yuboradi. (Nelli Makklang)

Аёлларнинг кучига ишонмаган кишининг, онасиз ўтадиган болаликка қайтиб қолишини жуда-жуда хоҳлардим.

Ayollar bizning xatolarimizni kechirishmaydi - va hatto o`zlarinikini ham.

Ayollarni o‘zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan birga qabul qilishimiz kerak.

Ayollar shaxmatchilar kabi - g‘alaba maqsadida qurbonlik qiladilar. (Sergey Skotnikov)

“Mana Buyuklar” kanali