Haqiqat va adolat bilan to‘g‘ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq azob-uqubat va baloga giriftor bo‘lur.

Vijdon azobiyu ta’nadan to‘g‘ri bo‘lmagan odamni (kimsani) ta’lim-tarbiya va qiynash ham to‘g‘rilashi amrimahol.

Ishq azobi tortmagan yurak yo telbaning, yo murdaning yuragidir.

Ҳақиқат ва адолат билан тўғри сиёсат юргизмаган ҳар бир раҳбар ва бошлиқ қаттиқ азоб-уқубат ва балога гирифтор бўлур.

Xudo insonni bir umr baxt izlash azobi bilan jazolagan.

Eng badbaxt, eng bechora inson-ustida dunyoning faqirligi bilan oxirat azobi birlashgan insondir.

Билимлилик орқали нодонлик кўтарилади, азоб-уқубат бўлган шак-шубҳа ўрнига илм натижасида аниқлик киради.

Qo‘rqqan azoblanadi, agar azoblanayotgan bo‘lsa, allaqachon qo‘rqoqlik qilgan ekan.

“Mana Buyuklar” kanali