Xalq bayram qiladi, biz ishlaymiz.

O’lim qo‘rqinchi faqat iymonsizning qalbini zabt etadi, titroqqa soladi. Iymon ahli esa buni Haqqa yetishish, deb bayram qiladi, sevinadi.

“Mana Buyuklar” kanali