Xalq bayram qiladi, biz ishlaymiz.

Bizni bilgan biladi, bilmagan o‘zi biladi.

Biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaganmiz va kam bo'lmaymiz ham!.

Biz bo'lmasak, kim? Hozir bo'lmasa, qachon?

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Agar biz: 1.Ahil bo'lsak 2.El-yurt manfaati yo'lida bir tanu bir jon bo'lib yashasak 3.O'zimizdan sotqin chiqmasa O'ZBEK xalqini hech kim,hech qachon yenga olmaydi.

Biz matematikani kasb qilib tanlamaymiz, bizni u tanlaydi.

Aslida bizni hayratga soladigan narsalarnigina o‘qish zarur.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Biz hamma narsaga egalik qilishni istaymiz, xuddi hamma narsaga egalik qilish uchun vaqtimiz yetarliday.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

“Mana Buyuklar” kanali