Xalq bayram qiladi, biz ishlaymiz.

Bizni bilgan biladi, bilmagan o‘zi biladi.

Biz bo'lmasak, kim? Hozir bo'lmasa, qachon?

Biz matematikani kasb qilib tanlamaymiz, bizni u tanlaydi.

Aslida bizni hayratga soladigan narsalarnigina o‘qish zarur.

Biz hamma narsaga egalik qilishni istaymiz, xuddi hamma narsaga egalik qilish uchun vaqtimiz yetarliday.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaganmiz va kam bo'lmaymiz ham!.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Biz boylarga eng qimmat sovg'a-salomlar, kambag'allarga esa kiyilgan liboslaru, ortib qolgan taomlar berilayotgan zamonda yashayabmiz.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

“Mana Buyuklar” kanali