Кимки бир кўнгли бузуқнинг хотирин шод айлагай, Онча борким, Каъба вайрон бўлса обод айлагай.

Tili buzuq so'zlarga o'rgangan kishi Qiyomatda it suratida yoki it qornida keltiriladi.

Aytilishicha, tili buzuq so’zlarga o’rgangan kishi qiyomatda it suratida yoki it qornida keltiriladi.

“Mana Buyuklar” kanali