To'rt narsa saodat dalilidir: to'g'ri so'z, tavoze, halol kasb-hunar, sir saqlash.

Bilim deb, narsalarni idrok qilishga aytiladi. Bu shundayki, inson aqli uni xato va yo‘ldan toymasdan turib unga erishishi kerak bo‘ladigan narsadir. Bordiyu bu dalillar ochiq-oydin bo‘lsayu, isbotlar chinakamiga bo‘lsa, u holda bunga hikmat — donishmandlik deyiladi.

Quruq gapning o‘zi hech qachon dalil bo‘lolmaydi.

Kuzatishlarning turlichaligi emas, balki davrlarning turlichaligi ahmoqlar asoslanadigan fikrni rad etishga yetarli dalil va eng kuchli yordamchidir.

Bir dalil bilan qirq olimni mot qildim, lekin qirq dalil keltirib, bir johilni yenga olmadim.

Qiyos qilinuvchi narsa bilan qiyos uchun olinuvchi narsa orasini, isbotlanuvchi narsa bilan isbot orasini birlashtiruvchi bir sabab bo’lmasa, u dalil va misollar qabul etilmaydi

Dalil ko‘rsatishdan mag‘lub bo‘lgan (kishi) hamma narsani aytib beradi, g‘arq bo‘layotgan esa har bir ipga osilishga urinadi.

Бировни қоралаб сўзлаганларида айбланувчини оқлайдиган далиллар хусусида лом-мим демай, унга қарши узундан-узоқ маълумотлар рўйхатини келтирадиганлар, бундан ортиқ ноҳақлик йўқ.

“Mana Buyuklar” kanali