Ehtiyotsiz (qilingan) dori-darmon kasallikdir, unga hojat tushgandagina shifo bo‘ladi.

Davron elining jismida ham jon bo‘lg‘il, Ham jonlariga moyai darmon bo‘lgil.

“Mana Buyuklar” kanali