Ko‘nglingni dinlarning muhokama maydoniga aylantirma. Adolat o‘rnatishda insonlarning e’tiqodiga chuqur hurmatda bo‘l.

Ilmsiz din ko‘r, dinsiz ilm oqsoqdir.

Shariat va dinning poydevori sabr va ishonch ekan.

Kimki Muhammad dinini qo‘llab-quvvatlasa, sen ham uni qo‘llagil, kimki, Muhammad dinini xor qilsa, sen ham uni xor tutgil.

Динингизни яхшилаб ўрганинг ва унга мувофиқ яшанг. Акс ҳолда ўтказаётган ҳаётингизни дин шу бўлади, деб тушунадиган бўлиб қоласиз.

Din – tashnalik, abadiyat sog‘inchi... Bilim emas, ishq...

“Mana Buyuklar” kanali