Donishmandlik bizga hayot so‘qmoqlarida ulug‘ saodatni hozirlab in’om etuvchi vositadir.

Donishmadlik – fanlarning eng anig’i.

Donishmandlik 1% ilhomlanish va 99% harakatga bog’liq.

“Mana Buyuklar” kanali