Gapirishni o'rganibdimi - demak katta bo'libdi, Jim turishni o'rganibdimi - demak dono bo'libdi.

Ҳар қандай доноликнинг замини - сабр - қаноат.

Энг улуғ донолик ҳамма нарсадан воз кечиш эмас, балки кичик, арзимас нарсалардан ҳам роҳатлана билишдан иборат.

Kishi qanchalik dono bo‘lsa, u shunchalik yangi-yangi odamlarni topadi. O’rtamiyona shaxslar ko‘pchilik orasida u qadar sezilmaydi.

Har bir kishida yaratuvchining dono qudrati yashiringani, shuning uchun bu qudratning taraqqiy etishi, gullab-yashnashiga imkon berish lozimligini unutmagan holda bir-biringizni izzat-ikrom qiling.

“Mana Buyuklar” kanali