Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

Har g‘aniyki, tirikligida ehsonidin ko‘ngullarni shod qilmag‘ay, o‘lganidin so‘ng ani kimsa duo bilan yod qilmag‘ay.

Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

Ulamo bilan suhbatda bo‘l va pok niyatli, toza qalbli kishilarga talpin. Bularning himmatlaridan ulush tilanib, muborak nafaslari bilan duo-fotiha berishlarini iltimos qil.

Sabr va duo mo'minning eng yaxshi salohidir.

Нафсдан кечиб, каноатни пеша килгон,Хар Ким топса, Рози булуб буйин сунгон.Яхшиларга хизмат килиб, Дуо олгон, Андок ошик махшар куни помоги йук.

“Mana Buyuklar” kanali