Donoga yondoshgil, qoch nodondan san, Hatto u xavflidir dono dushmandan.

Dushmanlaring bormi? Bu yaxshi. Bu hayotda nima uchundir kurashayotganingni anglatadi.

Do‘stimki, dushmanimga do‘stlik qilarkan, uni men do‘st hisoblamayman. Zaharga qo‘shilgan shakardan ehtiyot bo‘l.

Har qo‘lingni siqqan bilan do‘st, joningni siqqan bilan dushman bo‘lma!

Do‘st-dushmandan kimki menga iltijo qilib kelgudek bo‘lsa, do‘stlarga shunday muomala qildimki, do‘stligi yanada ortdi, dushmanlarga esa shunday munosabatda bo‘ldimki, ularning dushmanligi do‘stlikka aylandi.

Dushmanning kulgani — siringni bilgani.

O'z dushmanlaridan nafratlanish uchun insonning aqli yetarli bo'lishi kerak.

Dushmandan qo‘rqma, munofiqdan qo‘rq.

O’zgaga qilgan muruvvatingni do‘stga ham, dushmanga ham maqtanma

Og‘zingga qon to‘lsa ham dushman oldida tupurma.

Нохуш хабарни чин бўлса ҳам дўстингга етказма; бировдан айб кўрсанг юзига солма. Қўявер, ўша чин хабарни душман етказсин ва сен сабр қил, у айб можаросини душмани қилсин.

Men dushmanlarimni do’stlarimga aylantirish orqali xonavayron qilaman

"Zo'r" - "Yaxshi" ning dushmanidir.

Qush tilini o‘rgangan kimsa, qush hisoblanmaganidek ayni damda qushlarning dushmani va ovchisi hisoblanadi.

Qaysi bir sipohiy tuz haqi va vafodorlikni unutib, xizmat vaqtida o‘z sohibidan yuz o‘girib, mening oldimga kelgan bo‘lsa, unday odamni o‘zimga eng yomon dushman deb bildim.

“Mana Buyuklar” kanali