Kimki hayot va erkinlik uchun har kuni kurashsa, faqat ugina hayot va erkinlikka munosib.

Erkin matbuot yaxshi ham, yomon ham bo‘lishi mumkin. Erksiz matbuot faqat yomon bo‘ladi.

Bir marta o‘qishni o‘rgansangiz, abadiy ozod bo‘lasiz.

“Mana Buyuklar” kanali