Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, boshi qattiq otga o‘xshagan bu falak unga bo‘ysuna beradi.

Falak - juft soqqa, olam taxtasidir, ajal o‘ynaydi - bizlar donai xom.

Yeru zaminning ko‘rkamligi olimlar bilan bo‘lsa, osmonu falakning ziynati esa yulduzlar bilandir.

“Mana Buyuklar” kanali