Inson uchun faqat birgina baxtsizlik mavjud. U ham bo‘lsa, hayotga hech bir foydasi tegmaydigan yoki mehnatdan chalg‘itadigan g‘oya bilan band bo‘lish.

Kimning kalomi hikmat bo‘lmasa, u lag‘vdir (foydasiz), kimning sukuti tafakkur bo‘lmasa, u sahvdir (yanglish), kimning nazari ibrat bo‘lmasa, u lahvdir (o‘yindir).

Foydasiz hayot kechirish – bevaqt o‘limdir.

Эй дўст, улуғларни иззат қил, фойдасиз ҳар нарсага аралашиш ва тортишувдан сақлан.

“Mana Buyuklar” kanali