Yomon gumon qalbning g'iybatidir

To'rt narsani to'rt narsadan, yani dilni hasaddan, tilni yolg'ondan va g'iybatdan, qilgan ishingni ko'z-ko'z qilishdan, qorningni harom-xarishdan pok tut, shundagina chin odam hisoblanasan.

“Mana Buyuklar” kanali