Хуш дурур боғу коинот гули, Барчадин яхшироқ ҳаёт гули.

Гулда вафо йўқин қайу бир қушки англади, Ҳаргиз вафо гули тиламас дахр боғидин.

“Mana Buyuklar” kanali