Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Agar odamga oldindan hammasi ma’lum bo‘lsa, so‘ngida uni shubhalar kutadi, ammo agar u shubhalar bilan boshlasa, so‘ngida unga barchasi ma’lum bo‘ladi.

“Mana Buyuklar” kanali