O'rgatmoq uchun so'kish, yordam bermoq uchun haqorat qilish shart emas.

Sababsiz uzr gunohdir, ishonch yo‘qolishi bilan qilingan takalluf haqoratdir.

Qalbaki maqtash haqoratlashdir, poydevorsiz qurilgan bino qulaydi.

“Mana Buyuklar” kanali