Hayo - insonning abadiy go‘zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o‘xshaydi.

Kishini qabih va bemaza ishlarga qadam qo‘yishdan tutib turadigan va uni yaxshi xulq va ishlarga yo‘llashiga hayo deyiladi.

Hayo chiqib ketgan eshikdan balo kirib keladi.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Илм ҳаё билан кибр орасида йўқ бўлиб кетади.

“Mana Buyuklar” kanali