Hokimlar, sipoh va raiyatdan qaysi birining xalqqa jabr-zulm yetkazganini eshitsam, ularga nisbatan darhol adolatu insof yuzasidan chora ko‘rdim.

Tiliga hokim bo‘lmagan insondan – do‘st, ko‘ziga hokim bo‘lmagan insondan – yor bo‘lmas.

Unutma, inson dunyolarga hokim bo‘lar lekin, har doim kichkinagina qalbga asirdir!

Har bir o‘lka va shahar aholisining ashrof-ulug‘lari va buzurglari bilan oshna tutindim. Ularning mijozlariga, tabiatiga to‘g‘ri kelgan, o‘zlari tilagan odamlarini ularga hokim qilib tayinladim.

Ustod aytibdir: — Hokimi hak topilsa, Bir pusht o‘tmay, mutloq poklar tug‘iladi!

“Mana Buyuklar” kanali