Muvaffaqiyatli tarbiyaning siri — o‘quvchiga hurmatda.

G‘azab hurmatni unutadi, yaxshiliklarni ko‘mib yuboradi va gunohsizlar uchun jinoyatlar vujudga keltiradi.

Сен ҳозир генерал бўлмасдан ҳам генераллик иззат-ҳурматини кўришинг мумкин Бунинг учун ёшларнинг ғайратини тан олишинг, ёшларнинг елкасига қоқишинг керак.

Xatolarga to‘la hayot, garchi hurmatga sazovor bo‘lmasa ham, hech bir urinishsiz va xatolarsiz yashalgan umrdan afzalroq.

Yolg‘izlik — odam bo‘lmaydiganning hurmati va muhabbatidan yaxshiroqdir.

Ҳақиқий рахбарлар деярли ҳеч қачон бақирмайди. Рахбар шундай муҳит яратадики, унда одамлар рахбарни хафа қилишдан хижолат бўлади. Айбдорлик ҳисси ва ҳурмат - қўрқувдан кўра анча самаралироқ турткидир.

Sayyidlar, ulamo, mashoyixlar, oqilu donolar, muxaddislar, tarixchilarni sara, e’tiborli odamlar hisoblab, izzatu hurmatlarini o’rniga qo’ydim.

Hayot sizni hurmat qilmaydigan, minnatdor bo‘lmaydigan va qadrlamaydigan odamlarga sarflashingizga juda qisqalik qiladi.

Ҳақиқий рахбарлар деярли ҳеч қачон бақирмайди. Рахбар шундай муҳит яратадики, унда одамлар рахбарни хафа қилишдан хижолат бўлади. Айбдорлик ҳисси ва ҳурмат - қўрқувдан кўра анча самаралироқ турткидир.

O‘z birodaring so‘zini sukut saqlab tinglab, uning hurmatini o‘rniga qo‘y, garchi uni eshitishga rag‘bating va mayling yo‘q bo‘lsa ham.

Odamlarning eng aziz va hurmatlilari qayg‘u-hasratu tashvishli damlarda bilinur, go‘yoki bu tashvishlar ular (hurmatli kishilar) uchun tug‘ishgan opa-singildek yaqindir.

Agar kishi murakkab ish bilan shug‘ullansa va uni yaxshi bajarsa, u hech qachon o‘ziga bo‘lgan hurmatni yo‘qotmaydi.

Kimki boshqalarga nisbatan hurmat hissini yo‘qotishga moyil bo‘lsa, u avvalambor o‘zini hurmat qilmaydi.

Kishini maqtash foydalidir, bu unda o‘ziga hurmat hissini oshiradi, o‘z ijodiy kuchlariga ishonchni kuchaytirishga yordamlashadi

Ayolni hurmatlash — har bir sofdil kishi tug‘ilishidan boshlab rioya qiladigan burch.

“Mana Buyuklar” kanali