Har bir inson o'zining ichki dunyosining aksidir. Inson o'ylaydigan narsa, hayotida namoyon bo'ladi.

His ichki ruhga qattiqroq ta’sir etadi va uni harakatga solishda aqldan kuchliroqdir.

“Mana Buyuklar” kanali