Aqlli kishi ikki yomon ishdan yaxshisini tanlab oladi va ikkita ishonchli kishining eng adolatlisiga yon bosadi.

Zo‘ravonlikning ikki tinch turi bor: huquq va odob.

Ikki er hayvon olishadi, o‘rtada pashsha yanchiladi.

Ikki kishi bahslashar ekan, ko‘proq aybdor bo‘lganni ojiz deb hisoblaydilar.

Ким бир китобни икки марта ўқиса, демак иккита китоб ўқибди.

Shayton oldingizga xunuk basharali va ikki shoxli boʻlib kelmaydi. Shayton oldingizga siz har doim orzu qilgan eng goʻzal va lazzatli narsalar suratida keladi!

Musibatlar ikki xil bo‘ladi: biz uchraydigan muvaffaqiyatsizliklar va boshqalar erishadigan muvaffaqiyatlar.

Inson gapirishni o‘rganishi uchun ikki yilga muhtoj bo‘ladi. Jim turishni o‘rganishi uchun esa, ellik yil kerak.

Ikki kishi dunyodan hasrat bilan o’tdi: biri – yig’di, yemadi, ikkinchisi – bildi, qilmadi.

“Mana Buyuklar” kanali