Aqlli kishi ikki yomon ishdan yaxshisini tanlab oladi va ikkita ishonchli kishining eng adolatlisiga yon bosadi.

Ikki er hayvon olishadi, o‘rtada pashsha yanchiladi.

Zo‘ravonlikning ikki tinch turi bor: huquq va odob.

Ikki kishi bahslashar ekan, ko‘proq aybdor bo‘lganni ojiz deb hisoblaydilar.

Ким бир китобни икки марта ўқиса, демак иккита китоб ўқибди.

“Mana Buyuklar” kanali