Har bir inson har kuni qiladigan ishini xuddi birinchi marta qilayotgandek qilishi kerak. Shundagina ishda rivojlanish boʻladi.

Sabr – insonni maqsadiga eng tez olib boradigan yo‘l ko‘rsatuvchidir.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Ko‘nglingni dinlarning muhokama maydoniga aylantirma. Adolat o‘rnatishda insonlarning e’tiqodiga chuqur hurmatda bo‘l.

Ilm - narsalarni inson aqli yordami bilan o‘rganishlikdir.

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

Tarbiya ta'limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi.

Har bir insonning qadr-qimmati o’z ishini qoyil qilib bajarishida

Hayo - insonning abadiy go‘zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o‘xshaydi.

Ақл ва қалбсиз инсон туйғуларининг ҳеч бири ҳаракатга келмасди.

Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgani bilan saviyasini namoyon qiladi.

Hech qachon xato qilmagan inson, hech qachon yangi narsaga harakat qilmagan insondir.

Kishi o`zganing baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi.

Odamgarchilikka intilish insonni barcha yomonliklardan qaytaradi.

“Mana Buyuklar” kanali