Har bir inson har kuni qiladigan ishini xuddi birinchi marta qilayotgandek qilishi kerak. Shundagina ishda rivojlanish boʻladi.

Sabr – insonni maqsadiga eng tez olib boradigan yo‘l ko‘rsatuvchidir.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Ko‘nglingni dinlarning muhokama maydoniga aylantirma. Adolat o‘rnatishda insonlarning e’tiqodiga chuqur hurmatda bo‘l.

Ilm - narsalarni inson aqli yordami bilan o‘rganishlikdir.

Har bir insonning qadr-qimmati o’z ishini qoyil qilib bajarishida

Tarbiya ta'limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi.

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

Ақл ва қалбсиз инсон туйғуларининг ҳеч бири ҳаракатга келмасди.

Hech qachon xato qilmagan inson, hech qachon yangi narsaga harakat qilmagan insondir.

Inson – mo‘jiza, dunyoda yagona mo‘jizadir… Inson! Shu bir kalima so‘z bilan ko‘ksimda quyosh tug‘ilganday bo‘ladi, uning yorqin nurida zahmatkash, go‘zal Inson olg‘a va yuksaklikka qarab salobat bilan yurib ketayotgandek!

Hayo - insonning abadiy go‘zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o‘xshaydi.

Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgani bilan saviyasini namoyon qiladi.

Kishi o`zganing baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi.

“Mana Buyuklar” kanali