Ғарб иқтидорли, ақлли эмас! Биз эса, нодон эмасмиз! Улар фақат йиқилган, муваффақиятсизликка учраган кишини, то у муваффақиятга эришгунича қўллаб-қувватлашади. Биз эса, муваффақиятга эришган киши билан, то у йиқилиб, муваффақиятсизликка учрагунича уришамиз.

Iqtidorli yozuvchilar bilib-bilmagan holda o‘zini — o‘zligini izlaydi; o‘zlikni bilmoq esa — o‘zgalarni bilmoq uchun kalit vazifasini o‘taydi.

Har bir inson iqtidor bilan dunyoga kelishiga ishonaman.

“Mana Buyuklar” kanali