Bir-kishining aniq maqsad sari yo‘naltirilgan qat’iyatli mehnati, ko‘pchilikning faqat istaklargagina asoslangan urinishidan nafliroqdir.

Dunyoni o‘zgartirish istagidagi inson avvalo o‘zi o‘zgarmog‘i lozim.

Ўз вужудингга тафаккур айлагил, Ҳар не истарсен, ўзунгдин истагил.

Istak — fikrning otasi.

Агар бахтли яшашни истасангиз бахтни мақсадга боғланг, одамлар ёки нарсаларга эмас

Eng kulgili istak – barchaga yoqish istagi.

Ma’rifatning chegarasi — nafs va uning istak-xohishidan xoli bo‘lishdir.

Oz istaklar oz natijalar beradi. Huddi oz olov oz issqilik berganidek.

Истаганим бўлмаяпти деб хавотир олма, Янада яхшиси бўлади. Балки хайрлиси шудир.

Ўч олиш истаги қалбни ҳалок қилади.

“Mana Buyuklar” kanali