Muammolarning muammosi — odam. Odamni chinakamiga aks ettirar ekansan, uning qilmish-qidirmishlaridan muammolar kelib chiqaveradi. O‘sha muammolarni hal etish esa... sening ishing emas: uni hayot hal etadi va pirovardi, o‘sha “hal etilish” jarayoni yana adabiyotda aks etishi mumkin.

Sifat - qandaydir ma'lum bir standartni ushlab turish emas, doimiy takomillashishning jonli va dinamik jarayonidir. (Edvards Deming)

“Mana Buyuklar” kanali