Tuproq kabi jim qolganimda bilki, chaqmoq qadar osmonni larzaga keltirmoqda faryodim.

Johil uchun eng yaxshi ish jim turishdir. Vaholanki, u buni bilganida johil bo’lmas edi.

Agar ayol sening savolingga javob bersa - unga ishonma; agar jim tursa - undan ham ko‘proq ishonma. (Kornel Makushinskiy)

“Mana Buyuklar” kanali