Dardim og‘irroq tog‘din, xoshokdin jismim yengil.

Tiriklik jismning idrok va harakatga ega bo‘lmog‘i demakdir

Ruh — abadiy. U jism bo‘lgandan keyin ham mavjud bo‘lib qolaveradi.

Ruh — jismga bog‘liq bo‘lmagan ravishda mustaqil fikrlaydi.

Дардим оғирроқ тоғдин, хошокдин жисмим енгил.

“Mana Buyuklar” kanali