Инсоннинг энг катта камчилиги ўзининг эмас, ўзганинг камчилигини санашни афзал билишидир.

To'rt narsa kishining muruvvatidan: rostgo'yligi, birodarlarining xato-kamchiliklarini kechirishi, zamonasining ahliga saxovat qilishi, odamlarga ozor berishdan tiyilishi.

Eng yomon kamchiligimiz - boshqalarning xatolariga qiziqishimiz.

Ayollarni o‘zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan birga qabul qilishimiz kerak.

Бизнинг катта камчилигимиз шундаки, биз жуда тез таслим бўламиз.

Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi.

Kamchiliklarni tanqid qilmay turib bir-birini anglash bo‘lmaydi, binobarin birlik ham bo‘lmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali