Инсоннинг энг катта камчилиги ўзининг эмас, ўзганинг камчилигини санашни афзал билишидир.

To'rt narsa kishining muruvvatidan: rostgo'yligi, birodarlarining xato-kamchiliklarini kechirishi, zamonasining ahliga saxovat qilishi, odamlarga ozor berishdan tiyilishi.

Ayollarni o‘zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan birga qabul qilishimiz kerak.

Eng yomon kamchiligimiz - boshqalarning xatolariga qiziqishimiz.

Бизнинг катта камчилигимиз шундаки, биз жуда тез таслим бўламиз.

Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi.

Kamchiliklarni tanqid qilmay turib bir-birini anglash bo‘lmaydi, binobarin birlik ham bo‘lmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali